Presentació

IPSUM-Eina d’autodiagnosi per a l’orientació, és un dels productes resultant del projecte innovador Aprendre a Vilafranca, iniciat en l’any 2009 per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

IPSUM està al servei de totes les persones que volen iniciar o continuar un itinerari d’aprenentatge i necessiten orientar-se davant les diferents opcions educatives i formatives. IPSUM també es posa a l’abast dels professionals de l’orientació com a recurs específic pels serveis d’orientació.

Aquesta iniciativa respon a un doble repte, d’una banda fer accessibles a tothom les noves tecnologies aplicades a l’àmbit de l’orientació i l’aprenentatge, per que puguin utilitzar-les de forma autònoma. D’altre, oferir una eina per a l’orientació que aspira, de manera innovadora, a ser una aportació perquè les persones, el món educatiu I el teixit empresarial puguin establir sinergies encaminades a promoure l’aprenentatge al llarg de la vida.

Següent →


Ajuntament de Vilafranca del Penedès / Aprendre a Vilafranca